Shotlist

Een shotlist is een overzichtelijke lijst van alle shots die je gaat opnemen voor je videoproductie. Bij elk shot staat vermeld uit welke scène het shot komt en het nummer van het shot. Dit wordt gebruikt als het verhaal non-linear wordt opgenomen. Een shotlist wordt zo efficient mogelijk qua volgorde gemaakt. Zodat je per locatie alle benodigde shots kunt maken.

Voorbeeld:

Als de uitkomst van de montage een video is die op locatie A begint, dan B, C en weer A. En de locaties van de opnames geografisch in de volgorde B, A, C liggen. Dan begint de shotlist met de scène van locatie B, gevold door beide scènes van locatie A en daarna de scène van locatie C.

Make it count

Maar laten we eerst even kennis maken.